Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Προβολές από ποιες χώρες αγοράζετε;

Αγοράζουμε προβολές από όλες τις χώρες, αρκεί να προέρχονται από ενήλικους που πραγματικά να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας και να μην είναι αυξημένες με τεχνητό τρόπο.